Očami odborníkov: môže CBD priniesť úľavu pri depresiách, úzkosti a psychických ťažkostiach?

Kanabidiol je účinná zložka rastliny konopy BEZ psychoaktívnych vlastností. Má však nejaký potenciál práve v boji proti psychickým poruchám a problémom? S čím všetkým vie pomôcť a kedy a ako sa oplatí užívať v prípade psychickej nepohody sa dozviete v našom sumári výsledkov najnovších štúdií k tejto problematike.

Doba je ťažká, stres všadeprítomný, povinností veľa a na radosti akoby mnohokrát ani nevyšiel čas. Okrem fyzických problémov sa rýchly život plný stresu vie prejaviť aj inak – ťažkosťami psychického charakteru. Tieto témy, vďakabohu, už dávno nie sú tabu a verejnosť čoraz viac chápe, že duševné ochorenia nie sú menším problémom ako fyzické, a ani ničím, za čo by bolo potrebné sa hanbiť. 

O tom, že ich výskyt je aj v našej spoločnosti čoraz frekventovanejší, hovorí nedávny prieskum Ligy za duševné zdravie: každý štvrtý až piaty respondent v ňom zmieňuje pomerne časté prejavy úzkosti a iných psychických ťažkostí. Problémy si často neuvedomujeme alebo im neprikladáme dostatočnú dôležitosť. Ak sa napokon rozhodneme, že je načase niečo urobiť, ťažko hľadáme prvý krok.

Ruka trčiaca z morskej hladiny volá o pomoc.
Čoraz viac ľudí chápe, že požiadať o pomoc nie je hanba, práve naopak.

Rôzne formy, prejavy i riešenia

Samozrejme, prejavy i formy psychických problémov nemožno generalizovať, a tak neexistuje ani jediný správny spôsob, ako ich riešiť. V každom prípade by ste však mali vyhľadať odbornú pomoc lekára. Veď radšej, pri skorom podchytení problému, z ambulancie odísť s odporúčaním meditačných cvičení, ako v pokročilom štádiu skončiť na antidepresívach. Pri miernejších formách psychických ťažkostí naozaj dokáže pomôcť jednoduchá, a pritom tak často opomínaná, maličkosť: čas pre seba. Prechádzka, antistresová omaľovánka, čítanie kníh či iné dávno zabudnuté hobby, relaxačný kúpeľ, meditácia, plávanie alebo joga. To všetko sú činnosti, ktorým denne stačí obetovať hodinku a vo finále vám prinesú výraznú úľavu. Ak však zaradenie týchto aktivít ani po dlhšom čase nepomáha, je načase hľadať pomoc inde. 

Dokáže kanabidiol liečiť psychické poruchy?

Ľudské telo disponuje množstvom rôznych receptorov. Predpokladá sa, že CBD interaguje práve s typom CB1 a CB2. Tieto receptory sa väčšinou nachádzajú v centrálnom, ale i periférnom nervovom systéme. Presný spôsob, akým CBD receptory ovplyvňuje, stále nie je úplne jasný. Vieme však, že dokáže zmeniť signály serotonínu. Práve nízka hladina tohto neurotransmiteru je bežne spojená s depresívnymi a úzkostnými stavmi.

Tieto poruchy sa najčastejšie liečia prostredníctvom selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI), akými sú sertralín (Zoloft) alebo fluoxetín (Prozac). Niektorí ľudia s úzkosťou zaznamenali úspech práve pri výmene antidepresív typu SSRI za účinnú látku kanabidiol. Dnes existuje niekoľko štúdií, ktoré zachytávajú prvé úspechy tejto prírodnej látky v oblasti liečby duševných problémov.

Napríklad štúdia z roku 2016 zistila, že CBD môže mať antipsychotické účinky aj u ľudí s tak závažnou diagnózou, akou je schizofrénia. Prírodný liek navyše nespôsobuje významné oslabujúce vedľajšie účinky, ktoré sú typické pre užívanie niektorých antipsychotík.

! Upozorňujeme však, že tieto zlepšenia nemožno zaručiť v každom prípade, a preto by ste  zmenu liečebného plánu vždy mali konzultovať so svojím lekárom. !

Kvapkadlo s CBD olejom položené na stole vedľa šálky bylinkového čaju.
Ak chcete liečbu podporiť prírodnou cestou, skúste kanabidiol.

Depresia: liečba bez liekov

Čo je depresia a aké sú jej príznaky?

Prvé písomné záznamy sa datujú  do obdobia pred naším letopočtom. Priekopníkom v tejto oblasti bol čínsky cisár Sheng Neng, ktorý rozličné

Depresia počas života postihne takmer každého štvrtého človeka. Je to vážny stav, porucha, ktorá môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje a únavy. Vyznačuje sa tiež zníženým sebahodnotením a poklesom sebavedomia, poruchami spánku a často i mnohopočetnými bolesťami.
Počas života sa s pocitom smútku stretne azda každý človek. Depresia je však, na rozdiel od neho, chorobný stav, ktorý často vzniká bez konkrétneho dôvodu, alebo ako neadekvátne vyústenie dlhotrvajúceho smútku. Častejšie sa vyskytuje u žien.

Najčastenšími znakmi depresie sú:

 • dlhotrvajúci a hlboký smútok,
 • pesimizmus, 
 • pocit zlyhania, 
 • nenávisť voči sebe, 
 • pocit viny, 
 • sebaobviňovanie, 
 • samovražedné myšlienky, 
 • častejší plač alebo nutkanie na plač,
 • podráždenosť, 
 • nerozhodnosť, 
 • strácanie záujmu o svoj zovňajšok,
 • zmena telesnej hmotnosti,
 • spomalenosť,
 • zmena dĺžky spánku, 
 • pocit vyčerpanosti, strata energie, 
 • strata chuti do jedla,
 • znížené libido.
Žena na čiernobielej fotografii smutne hľadí do objektívu.
S depresiou sa počas života stretne takmer každý štvrtý človek.

Ako sa dá liečiť depresia a kedy je fajn vyskúšať prírodnú alternatívu?

Depresia je skutočne vážny stav, a preto si vyžaduje odbornú pomoc a liečbu. Tá má najčastejšie dve formy: medikamentóznu a terapeutickú. O spôsobe vždy rozhoduje lekár, niekedy sa oba kombinujú.

V prípade, že vám bola naordinovaná terapia, ktorej účinky by ste chceli podporiť prírodnou formou, CBD môže byť dobrým pomocníkom. Okrem toho, že má táto látka vplyv na signály serotonínu, stimuluje tiež synaptickú plasticitu a neurogenézu, pojmy známe pre oblasť skúmania liečby depresie. Výskumy na zvieratách tiež ukázali niekoľko sľubných výsledkov. Podanie CBD pri myšom modeli depresie malo významný antidepresívny účinok. Zvieratá navyše vykazovali zvýšené zapojenie do príjemných aktivít.

U ľudí sú však k dispozícii len veľmi obmedzené štúdie. Niekoľko individuálnych prípadových štúdií však preukázalo významné zlepšenie stavu pacientov s anamnézou depresie, ktorí predtým absolvovali tradičnú liečbu SSRI a ktorým bola podaná táto účinná prírodná látka. Bolo tiež zistené, že prípravky s obsahom kanabydiolu ako mikrogliálneho stabilizátora, sú vo svojej povahe podobné liekom s lítiom, často používaným pri liečbe depresie a stabilizácii nálady.

Prírodná zbraň proti úzkosti a panike 

Liečba úzkosti prírodnou cestou

Existujúce štúdie podporujú potenciál kanabidiolu aj ako prostredku liečby úzkostných porúch. Táto látka totiž vykazuje široký rozsah účinkov, ktoré sú relevantné pre viacero domén symptómov, vrátane anxiolytických, panikolytických a antikompulzívnych účinkov. Zatiaľ čo užívanie látky má preukázané prevažne akútne anxiolytické účinky, na stanovenie účinnosti pri dlhodobom podávaní sú potrebné aj ďalšie štúdie.

Predklinické dôkazy však celkovo podporujú využitie prírodného liečiva na akútnu liečbu diagnóz GAD, SAD, PD, OCD a PTSD. Naznačujú ziež, že CBD má značnú výhodu i v tom, že pri vyšších dávkach nevyvoláva anxiogénne účinky, ako je to známe u bežne podávaných farmakotík.
Štúdie taktiež presvedčivo demonštrujú účinnosť látky pri zmierňovaní prejavov úzkostného správania súvisiaceho s mnohými poruchami. Experimentálne nálezy u ľudí podporujú predklinické zistenia, tiež naznačujú nedostatok anxiogénnych účinkov, minimálne sedatívne účinky a vynikajúci bezpečnostný profil.

Žena s hlavou v dlaniach na rozmazanej fotografii.
Výskumy ukázali, že úzkosť možno akútne úspešne liečiť aj prírodne.

Sila prírody vs. panické poruchy 

Posledné výskumy prínosov kanabidiolu v liečbe panických porúch a záchvatových stavov taktiež priniesli závery, žei v tomto prípade môže byť v prírodná látka správnej koncentrácii a dávkovaní bezpečnou a účinnou alternatívou konvenčných možností liečby.

Na záver…

Keďže v USA bolo užívanie tejto látky povolené skôr ako v krajinách Európy, väčšina realizovaných výskumov pochádza práve odtiaľ. Z nich vAk plánujete vyskúšať olej z CBD práve na zmiernenie psychických ťažkostí, liečbu depresie, úzkostných stavov či záchvaty paniky, odporúčame vám konzultovať tieto kroky so svojím lekárom. Kvalifikovaný odborník by vás mal byť schopný nasmerovať správnym smerom, odporučiť typ produktu i presné dávkovanie, aby sa zabránilo potenciálnej interakcii CBD s liekmi, ktoré už užívate. Nezabúdajte, forma aktívnej látky, presné dávkovanie a účinky na ľudský organizmus sú vysoko individuálne a podobne, ako vo veľa iných oblastiach života, nemožno určiť jeden správny spôsob pre všetkých. Každé telo je iné. Ak však hľadáte neinvazívny typ pomoci práve pre to vaše, kanabidiol by mohol byť dobrým riešením.

Menu
0
  0
  Váš košík
  Vyprázdniť košíkNávrat do obchodu